טיפול קרינתי לגזזת בחו"ל כחלק מההכנות לעלייה


בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, קיבל את טענות משרדנו וקבע כי הפרשנות החוק המועדפת עליו הינה שתובע אשר טופל לגזזת במכוני הקרנה בחו"ל, אולם לא עלה בסמוך למועד הטיפול, יצטרך להוכיח רק כי הטיפול ניתן לו כחלק מההכנות לעלייתו ארצה, ולא את הסיבות בגינן עלה מאוחר יותר (לבדיקה האם הינך עומד/ת בתנאים, אנא פנה/י למשרדנו).