מיאלומה נפוצה - Multiple Myeloma


לשם הגשת תביעה משפטית הכוללת מספר רב של תובעים דרושים נפגעי גזזת (אין חשיבות לעובדה אם התובע/ת הוכר/ה כנפגע/ת גזזת או אם תביעתו נדחתה), אשר חלו במחלת המיאלומה הנפוצה (Multiple Myeloma).

ניתן להשאיר פרטים באמצעות אתר האינטרנט, הפקס, המייל או ליצור קשר ישירות עם המשרד בטלפון 077-2130181.