גמלת / קצבת ילד נכה

גמלת ילד נכה משולמת לילדים בגילאים שבין 3 חודשים ל-18 שנים, ובהתאם לליקויים השונים מהם סובל הילד וכן גם מידת התלות שלו בזולת.

חשוב לומר, כי בעת שנקבעת גמלת ילד נכה, היא אינה נקבעת לצמיתות ועל כן, המוסד לביטוחלאומי רשאי מעת לעת לערוך בדיקה מחודשת ככל שיראה לנכון.

ישנם 3 תנאי זכאות בסיסיים לקצבת ילד נכה:

 1. הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל
 2. הילד נמצא בישראל
 3. הילד אינו שוהה במוסד, בבית חולים או במשפחת אומנה
 4. הילד אינו מקבל קצבת ניידות למעט במקרים ספציפיים כאשר נקבעו לו פחות 80% מוגבלות בניידות על ידי הועדה הרפואית, או שהועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו, או כי הועדה הרפואית קבעה שאינו יכול ללכת בכוחות עצמו וכאשר במשפחה ישנם 2 ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה.

ילד שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור שמתחת ל- 80%, יצטרך לבחור בין גמלת ניידות לגמלת ילד נכה

ילד שיש לו יותר מליקוי אחד המזכה בקצבה, תשולם לו הקצבה על-פי הליקוי המזכה בסכום הגבוה יותר

מי זכאי לגמלת ילד נכה?

 1. ילד אשר אינו מסןגל לבצע את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו שבני גילו מסוגלים לבצען.
 2. ילד הזקוק לעזרה בביצןוע פעולות היומיום (הרבה יותר מבני גילו) בהלבשה, אכילה, רחצה, התניידות בבית ושליטה על ההפרשות.
 3. ילד הזקוק לנוכחות קבועה של הזולת בכל שעות היממה בשל חוסר יכולת שלו להבחין בגורמי סיכון לו או לזולת, או בשל אירועים רפואיים תכופים הדורשים טיפול מיידי על ידי אדם אחר.
 4. ילד הזקוק להשגחה חלקית של הזולת כדי למנוע מצבי סיכון האופן החורג במידה ניכרת מילדים בגילו – בשל ליקוי, מחלה כרונית (כגון: אלרגיה מסכנת חיים או מוגבלות שכלית קלה), בעיה התנהגותית או הבנה לקויה (כגון הפרעת קשב וריכוז קשה).
 5. ילד הזקוק ךטיפול רפואי מיוחד.
 6.  

גמלת ילד נכה בשיעור של 50%

 1. סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 50% הוא 1,268 ש"ח, נכון לשנת 2020. הסכום כולל תוספת בסך 153 ש"ח (תוספת זו משולמת רטרואקטיבית החל מינואר 2018).
 2. ילד שנקבעו לו 3 עילות זכאות שכל אחת מהן מזכה בקצבה בשיעור של 50%, יהיה זכאי לקצבה בשיעור של 100% (2,608 ש"ח, נכון ל-2020). לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

גמלת ילד נכה בשיעור של 100%

 1. סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 100% הוא 2,608 ש"ח, נכון לשנת 2020. סכום זה כולל תוספת בסך 379 ש"ח