ועדות מרב"ד (מכון רפואי לבטיחות בדרכים)

המרב"ד הוא גוף רפואי אשר בין תפקידיו המרכזיים ידועה סמכותו להמליץ על כשירות לנהיגה. נהגים ומבקשי רישיון מזומנים לעמוד בפני המכון הרפואי אשר בודק את עניינם ומקבל בהתאם המלצה שמועברת לרשות הרישוי.

אמנם ניתן להגיש ערר על החלטות המכון הרפואי לוועדת ערר, ואמנם ניתן גם לערער על החלטת וועדת ערר לבית המשפט המחוזי, אך ברור שמומלץ להתמודד עם הסוגיה בראשיתה.

המרב"ד עוזר לנו לשמור על הכביש נקי ממניעת נהיגה של אנשים הסובלים מליקויי בריאותי פיזי ו/או נפשי שעלולים לסכן את שלום הציבור.

תקנה 191 לתקנות התעבורה קובעת את החובה הכללית של כל מבקש רישיון נהיגה להיבדק בבדיקות רפואיות באשר למצבו הגופני והנפשי, וכן בדיקות אחרות שתורה רשות הרישוי.

 

הגופים המדווחים למכון הרפואי

בית המשפט – כאשר בית המשפט, מתרשם, כי נהג אינו כשיר לנהיגה ו/או בעל ליקוי משמעותי כלשהו, רשאי הוא לציין בפרוטוקול הדיון דרישה לבדיקת הנהג במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. ככל שלא ציין זאת בית המשפט בפרוטוקול, סביר כי הנהג לא ימצא עצמו מתדפק על דלתותיו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

משרד הרישוי וביטוח לאומי – אדם אשר מבקש לעצמו תג נכה ו/או מצהיר על מצב בריאותי לקוי מול המוסד לביטוח לאומי, הוא עלול להיקרא לביצוע בדיקה מטעמו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

צה"ל – במקרים מסוימים, קב"ן עלול לדווח על נהג למשרד הבריאות ככל שמתרשם ממצב נפשי קשה בו קיים חשש להעדר כשירות נהיגה.

רופאים – הן רופא מטפל והן רופא מטעם בית החולים בו אושפז/ טופל נהג, אמור על פי חוק, לדווח על שינוי רפואי. ישנם לא מעט מקרים, בהם אדם אושפז תקופה קצרה של כמה ימים ועדיין נקרא לבדיקה מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

דיווח הנבדק עצמו – על פי החוק, נהג אמור לעדכן את משרד הרישוי אודות שינוי במצבו הרפואי.

 

 

הגורמים הפנים לבדיקות המרב"ד

משרד הרישוי הוא הגורם העיקרי המפנה את הנהגים או המבקשים רישיון נהיגה לבדיקות מרב"ד. הוא יפנה את הנהגים בעלי הפוטנציאל לסיכון בנהיגה.

כמו כן, מבקשי רישיון נהיגה, או נהגים בפועל שרופא המשרד הפנה אותם למרב"ד.

רשות הרישוי רשאית לצוות על התליית רישיון נהיגה של נהג אשר היא סבורה כי בדרך נהיגתו הוא מהווה סכנה לבטיחות בתנועה וזאת עד שיעבור בחינות ובדיקות רפואיות שתקבע ועד שיימצא מתאים לנהוג ברכב. על רשות הרישוי לזמנו עד שישה שבועות מיום שהחליטה על התליית הרישיון.

קיימת חובה חוקית על הרופאים לדווח על כל בעיה פיזית ו/או נפשית של כל חולה אשר טופל ואובחן על ידם כבעל ליקוי בריאותי, פיזי או נפשי, אשר עלול להוות סיכון לו או לציבור בנהיגתו.

מגבלות פיזיות, נכויות, בעיות ראייה, שמיעה, שינה, אפילפסיה, סוכרת, לב, מחלות נפש, מעשה אובדני, ועוד.

הכנה לבדיקה במרב"ד כוללת עריכת היכרות לאדם עם הפרוצדורה והתנהלותה. כיצד יש לפנות לגורמי הוועדה, מהם זכויותיו של הנהג או מבקש הרישיון, מהם הטיעונים הצפויים שיועלו כנגדו ואיך עליו להשיב עליהם, אילו דברים עליו להימנע מלומר וכדומה.

כמו כן, שירותי משרדנו כוללים גם ייצוג בוועדה על ידי עורך דין מטעמנו. הכנה נכונה ומקצועית לבדיקה במרב"ד עשויה להשפיע רבות על ההמלצה העתידית שתתקבל לגבי הנהג או מבקש רישיון הנהיגה.

כמו כן, הלחץ והחששות יכולים לגרום לטעויות מצערות שיהיה קשה לאחר מכן לתקנן או להסירן מהפרוטוקול.