ניידות

גמלת ניידות מעניקה הטבות לנכים שיש להם ליקויים ברגליים אשר מגבילים אותם בניידות. חשוב לציין כי לא כל נכה זכאי לקבל את גמלת הניידות אלא רק נכים שהליקוי שלהם נכלל ברשימת הליקויים הסגורה שבהסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר ובין המוסד לביטוח לאומי.

זכאות לניידות

 1. זכאים לניידות הם מי שמוגדרים כ"מוגבלים בניידות".
 2. על מנת להיכנס תחת ההגדרה של מוגבל בניידות, על התובע לעמוד במספר קריטריונים:
  1. התובע הוא תושב הנמצא בישראל מגיל 3 ועד גיל הפרישה (גיל פרישת האישה זהה לגיל פרישת הגבר בתביעה לגמלת ניידות), כאשר ביום הגשת התביעה, התובע טרם הגיע לגיל הפרישה
  2. בעל נכות ברגליו, כאשר אותה נכות נכללת ברשימת הליקויים שבהסכם הניידות
  3. התובע נדרש לדרגת מוגבלות בניידות מינימלית בשיעור של 40% לפחות וזאת במידה ומחזיק ברשיון נהיגה
  4. במידה ואין ברשות התובע רשיון נהיגה, דרגת המוגבלות בניידות הנדרשת לקבלת גמלת הניידות היא 60%. חשוב לציין כי במקרה כזה שאין ברשות התובע רשיון נהיגה ודרגת המוגבלות בניידות היא מעל 60%, הוא יהיה זכאי לקבלת גמלת ניידות רק אם יש ברשותו "מורשה לנהיגה" שיכול להסיעו.

על המורשה לנהיגה לעמוד בתנאים הבאים:

 1. קרוב משפחה מדרג ראשון של המוגבל בניידות ויש ברשותו רשיון נהיגה בר תוקף או מטפל שסועד את המוגבל בניידות ברוב שעות היממה
 2. גר עם המוגבל בניידות באותו בניין או שהם גרים בבניינים שהמרחק האוירי ביניהם לא עולה על 500 מטר
 3. דואג לצרכיו של המוגבל בניידות ומתחייב להסיעו באופן קבוע לכל צרכיו ופעולותיו
 4. אושר על ידי המוסד לביטוח לאומי

 

רשימת הליקויים היא: (בתוך כל ליקוי ישנן תתי ליקויים)

 1. גמלת ניידות עקב שיתוקים
 2. גמלת ניידות עקב קטיעות
 3. גמלת ניידות עקב קשיונות
 4. גמלת ניידות עקב נקיעות
 5. גמלת ניידות עקב מפרקים מדומים
 6. גמלת ניידות עקב הגבלת כושר תנועת המפרקים ברגליים או החלפתם
 7. גמלת ניידות עקב קיצור רגל ב-15 ס"מ ומעלה
 8. גמלת ניידות עקב תהליך של אי ספיקה היקפית בעורקי הרגליים
 9. גמלת ניידות עקב הפרעות במערכת כלי הלימפה
 10. גמלת ניידות עקב מומים מלידה ברגליים
 11. גמלת ניידות עקב קומה נמוכה

 

על פי הסכם הניידות, תושב שנקבעה לו מוגבלות בניידות זכאי למספר הטבות, מרבית ההטבות בניידות ניתנות למי שיש בבעלותו וברשותו רכב או למי שעומד לרכוש רכב רק לאחר רכישת הרכב, ובתנאי שהוא עונה על התנאים הבאים:

• יש לו רשיון נהיגה תקף – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.

• אין לו רשיון נהיגה תקף – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות ויש לו מורשה נהיגה.
מי שאין בבעלותו וברשותו רכב, משולמת לו קצבת ניידות לחסר רכב ותוספת לקצבה על מנת  לממן נסיעות בתחבורה ציבורית, הסעות ועוד וכל זאת בתנאי שהוא עומד בתנאי הזכאות.

סוגי ההטבות בניידות

 1. גמלת ניידות
 2. תו חניה לרכב נכה
 3. הלוואה עומדת למימון מיסים של הרכב
 4. הלוואה נוספת מקרן הלוואות לאלה הזכאים לרכוש רכב לאביזרים מיוחדים
 5. הלוואה מיוחדת לרכישה ולהתקנה של אביזרים ברכב לאביזרים מיוחדים לרבות מתקן הרמה לכסא גלגלים
 6. החזר הוצאות לרכישה ולהתקנה של אביזרים ברכב פרטי
 7. לימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים למוגבלים בניידות הזקוקים לכסא גלגלים ומשתמשים בו

זכאות להטבות בניידות למקבל קצבה לשירותים מיוחדים

זכאות להטבות בניידות למקבל קצבה לשירותים מיוחדים
מי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי, ועונה על כל התנאים לקבלת קצבת הניידות, לא יוכל לקבל את שתי הקצבאות, אלא יאלץ לבחור בין 2 ההטבות.
רק במקרים מיוחדים ניתן יהיה לקבל את 2 ההטבות:

• כאשר הוא זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות
או
• נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות
או
• ועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה כי הוא זקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו

 

ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי


לאחר שהועדה קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות, ניתן לערער עליה בפני ועדה רפואית לעררים. וכן על החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה.

חשוב לדעת כי לאחר קביעת הועדה הרפואית של משרד הבריאות, יש להגיש תביעה לסניף של המוסד לביטוח לאומי לצורך מימוש ההחלטה.