תביעת ביטוח פוליסת תאונות אישיות

תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח שאדם יכול לרכוש באופן פרטי מחברת ביטוח, והוא מעניק פיצוי במקרים של מוות, נכות תמידית, או נזקים פיזיים נוספים שנגרמו עקב תאונה, למשל מקרים של כוויות, שברים, אשפוז ועוד.

ברוב המקרים חברת הביטוח תשלם את הפיצוי רק אם הנכות או המוות קרו בתוך פרק זמן מסוים ממועד התאונה.

כל הפיצויים הניתנים על פי הפוליסה הם ללא קשר לפיצויים, שירותים או גמלאות שהמבוטח עשוי להיות זכאי להם כתוצאה מהתאונה, למשל מהביטוח הלאומי.

מה מכסה פוליסת תאונות אישיות?

  • פוליסת תאונות אישיות מבטיחה פיצוי במקרה של פגיעה שנגרמה עקב תאונה
  • תאונה יכולה להיות כתוצאה מנפילה, דליקה או כל אירוע בלתי צפוי אחר שגרם לפגיעה פיסית בגופו של המבוטח.
  • מרבית הפוליסות כוללות פיצוי עקב תאונה שאירעה בכל מקום בעולם, למעט במדינות אויב
  • לעיתים חברות הביטוח יהיו רשאין לשלם תגמולי ביטוח מופחתים או לא לשלם כלל.

 

תקופת הביטוח:

  • קיימות פוליסות שבהן תקופת הביטוח היא ארוכה ומסתיימת לרוב בגיל 65 ומעלה. פוליסת ביטוח תאונות אישיות אינה לכל החיים.
  • בפוליסות אחרות, תקופת הביטוח מוגדרת לשנה, ובכל שנה יש לחדש את הפוליסה בהסכמת המבוטח.

 

אובדן תפקוד או אובדן כושר עבודה זמני:

  • קיימות פוליסות המעניקות גמלת פיצוי יומית, בתנאי שהפגיעה בתפקוד או בכושר העבודה עולה על 25%, ולאחר תקופת המתנה הקבועה בפוליסה.
  • התקופה המירבית לתשלום נעה לרוב, בין 2-3 שנים עבור מבוטחים שגילם בעת התאונה הוא מתחת לגיל 65, וכשנה עבור מבוטחים שגילם מעל 65.

חשוב להגיש את התביעה לחברת הביטוח בהקדם, ולכל המאוחר לפני שיחלפו 3 שנים ממועד התאונה. לאחר מכן מסתיימת תקופת ההתיישנות ולא יהיה ניתן להגיש תביעה.