פוליו

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007, נועד לפצות את נפגעי הפוליו שהם תושבי ישראל אשר חלו במחלת הפוליו בישראל או שחלו בישראל ונותחו מחוץ לישראל בגלל המחלה עד 1.1.1970.
מטרת החוק היא לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק הילדים. לפי החוק מי שאכן יוכר כנפגע פוליו ויוכיח כי אכן נגרמה לו נכות עקב המחלה, יהיה הוא זכאי לפיצוי חד פעמי וכן לקצבה חודשית או מענק במקום הקצבה.

מי זכאי לפיצוי?

 1. את הפיצוי לנפגע פוליו יוכל לקבל אדם שהוא תושב ישראל שחלה במחלת השיתוק ילדים ואכן נגרמה לו נכות בעקבות המחלה. כמו כן, על הנפגע לעמוד באחד מן התנאים הבאים:
  • חלה במחלת שיתוק ילדים בישראל
  • חלה במחלת שיתוק ילדים לפני קום המדינה
  • חלה מחוץ לישראל ועבר ניתוח בישראל בגלל המחלה עד 1.1.1970

גובה הפיצוי

 •  עד 74% נכות- 60,465 ש"ח
  • 75% עד 94% נכות- 120,933 ש"ח
  • 95% נכות ומעלה – 145,119 ₪
  הפיצוי משולם בשני תשלומים, כאשר הראשון משולם עם אישור הקצבה והתשלום השני משולם כשנה לאחר מכן. הפיצוי יינתן בנוסף למענק או הקצבה החודשית

קצבה חודשית

הקצבה החודשית בתביעות פוליו משולמת למי שנקבעה לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות בשיעור 20% ומעלה.
אדם בעל 100% נכות רפואית או מוגבלות בניידות, גובה הקצבה תהיה 4,545 ש"ח.
אדם בעל אחוזי נכות הנמוכים מ-100%, גובה הקצבה תהיה בהתאם לאחוזי הנכות  הרפואית שנקבעו לו.

 

מענק חד פעמי


את המענק החד פעמי מקבלים במקום הקצבה החודשית והיא תשולם לאדם שנקבעה לו נכות רפואית או מוגבלות בניידות אשר נמוכה מ-20%.