משרדנו עוזר לנפגעי הגזזת בישראל במאבקם המשפטי להוכחת הנזק והאחריות של המוסדות השונים ולקבל את מלא הזכויות הקבועות עבורכם בחוק.

להלן מספר פסיקות בהן זכה משרדנו בשנים האחרונות במסגרת שירותיו המשפטיים אל מול גופי המדינה ובכללם ביטוח לאומי.