שירותים מיוחדים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים נכים קשים המבוטחים בביטוח לאומי (תושבים ואזרחים) שטרם הגיעו לגיל פרישה, שזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היומיום המוגדרים כ"נכים קשים" (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על סוגרים), או שמדובר באנשים שזקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנות חיים לעצמם או לאחרים.

תביעות אבדן כושר עבודה – מול חברות הביטוח תנאי הזכאות (תנאים מצטברים):

 1. הנכה נמצא בישראל ומבוטח בביטוח לאומי וגילו 18 ומעלה ו-90 ימים עד גיל הפרישה
 2. הנכה מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו נכות רפואית מן הביטוח הלאומי של לפחות 60% בעניין שירותים מיוחדים, או שאינו מקבל קצבת נכות אך נקבעה לו נכות רפואית בגובה של 75% בעניין שירותים מיוחדים
 3. אינו מקבל הטבות על פי הסכם הניידות
 4. אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום

בנוסף, הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים:

 1. נכה המקבל טיפול בדיאליזה לפחות פעמיים בשבוע
 2. נכה אשר הושתל בגופו איבר כמו: כליה, לב, לבלב, כבד, ריאות וכו'
 3. נכה שהושתל בגופו מח עצם מתורם זר, יהיה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים, במשך שנה מיום ההשתלה
 4. נכה שהושתל בגופו מח עצם "עצמוני" יהיה זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים, במשך חצי שנה מיום ההשתלה
 5. עיוור שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% והוא מתגורר לבדו או עם בן זוג עיוור
 6. עיוור עם נכות רפואית בשיעור של 90% וגם חירש עם נכות רפואית של 50%
 7. עולים חדשים שהם נכים קשים, זכאים מגיל 18 ועד גיל פרישה לגמלה מיוחדת בתוך שנה מיום עלייתם ארצה

גובה הקצבה

מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היומיום ברוש שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת – זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה – 1,095 ש"ח
מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה, זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה – 2,298 ש"ח
מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היומיום בכל שעות היממה – זכאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה – 3,831 ש"ח

נכה שאינו שבע רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי, יוכל להגיש ערעור לועדת עררים לשירותים מיוחדים.
ערעור לועדה רפואית לעררים בנכות כללית יוכל להגיש מי שתובע קצבה לשירותים מיוחדים ואינו בעל נכות רפואית בשיעורים המזכים בקצבה.