תביעת נכות כללית

משרדינו צבר נסיון רב ועשיר בכל הנוגע לתביעות נכות כללית ואנו פועלים להשגת ולמימוש זכויותיהם של תובעים בעלי מוגבלויות ונכויות שונים לצורך קבלת קצבה וגמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית משולמת לאדם אשר איבד את כושרו להשתכר ב-50% לפחות עקב נכותו וזאת בעקבות מחלה או פציעה. במקרה של עקרת בית צריך שיתקיים התנאי כי היא איבדה לפחות 50% מכושר התפקוד שלה בעבודות משק הבית.

מי זכאי לקצבת נכות כללית?

 תושב ישראל מגיל 18 ועד לגיל הפנסיה אשר מוגדר כנכה על פי המוסד לביטוח לאומי.
• אדם שהוא בעל נכות רפואית העומדת על 60% או 40%. באשר לעקרת בית היא תהיה מוגדרת בעלת נכות רפואית רק במידה ויש לה 50% נכות רפואית.
• בעלי אחוזי נכות רפואית אלו שאיבדו לפחות 50% מכושרם להשתכר ולתפקד במשק הבית.

על מנת לקבוע את דרגת הנכות, על התובע לעמוד בפני שתי ועדות:

 1. ועדה רפואית אשר קובעת את אחוז הנכות של התובע ע"פ רשימת המבחנים שבתקנות הביטוח לאומי.
 2. קביעת דרגת אי כושר להשתכר.

 

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות כללית רק כעבור 90 ימים מהמועד בו החל אובדן הכושר להשתכר מעבודה או אובדן הכושר לתפקד במשק בית.
חשוב לדעת כי במידה ונקבע לתובע נכות רפואית בגובה של 60% לפחות, אשר בגינה זכאי הוא לקצבה וזאת בתנאי שעמד בכל הקריטריונים, המוסד לביטוח לאומי יבדוק באם הוא זכאי לקבל תוספת לקצבה הבסיסית בגין "שירותים מיוחדים". התוספת הזו ניתנת לתובע בגין עזרה סיעודית ועזרה זו ניתנת במקרים מיוחדים בהם אותם תובעים זקוקים לעזרה בפעולות היומיומיות כגון: אכילה, רחצה, לבוש ועוד.

 

על קביעת הועדה הרפואית, זכאי התובע לגשת לועדת ערר רפואית. כמובן שיש לנמק את הסיבה לערר. בעניין קביעת דרגת אי כושר להשתכר, תובע שלא קיבל דרגת אי כושר או שקיבל דרגת איכושר אשר קטנה מ-50% או שאינה עולה על 74%, יוכל לגשת לועדת ערר רפואית לאי כושר להשתכר.
בנוסף, על קביעת ועדת הערר הרפואית רשאי התובע להגיש ערעור אשר יידון בבית הדין האזורי לעבודה.

 

במשרדינו, עורכי הדין עוזרים ומכוונים באיסוף החומר הרפואי הרלוונטי לתביעה בנכות כללית, מילוי הטפסים והגשתם באופן שיטיב ויכוון את התובע, ייצוג התובעים בפני הועדות הרפואיות השונות של המוסד לביטוח לאומי ובועדת אי כושר להשתכר.

 

חשוב לציין כי ללא עזרה והכוונה מה לומר ומה לא לומר בועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, מאוד קשה ולעיתים בלתי אפשרי להשיג את הגמלה המבוקשת. לא אחת קורה שאנשים הניגשים לועדות ללא ייעוץ והכוונה ומוסרים מידע שגוי או מידע אשר עלול להזיק להם ולפגוע בזכותם לקבלת הגמלה. במצב כמו זה, יהיה מאוד קשה לתקן את הנזק שנעשה, לכן הייעוץ והייצוג של עורך דין מאוד חשוב ויעיל.

פטור ממס הכנסה

לא מעט אנשים אשר סובלים מליקויים גופניים שונים ומוגדרים כבעלי אחוזי נכות, ובמיוחד כאלו אשר משתכרים משכר נמוך מאוד או שהשכר שלהם הצטמצם בצורה משמעותית בשל המגבלה ממנה הם סובלים, יכולים לצד קצבת הנכות מהביטוח הלאומי לקבל גם פטור ממס הכנסה או נקודות זכות.

מי זכאי?

פטור ממס הכנסה יכול להיות מוענק לאדם אשר נקבעה לו נכות רפואית של 100%, או בשיעור של 90% לפחות על פי שיעור מיוחד בשל כמה ליקויים המשוקללים יחד.

חשוב להדגיש כי הפטור יחול רק על מי שקיבלו נכות על פי אחד מהחוקים הללו:

 1. חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי צה"ל)
 2. חוק נכי המלחמה בנאצים
 3. חוק נכי רדיפות הנאצים (ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר)
 4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
 5. חוק לפיצוי נפגעי גזזת
 6. חוק הביטוח הלאומי (פגיעה בעבודה או מחלת מקצוע, נכות כללית, ילד נכה או פגיעה במהלך התנדבות)

ההגדרות של הפטור ממס הכנסה לבעלי נכות הן:

 • הפטור ניתן עד לתקרה אשר נקבעת בכל שנת מס הן להכנסות שהן מיגיעה אישית והן להכנסות שאינן מיגיעה אישית.
 • זכאות לפטור ממס הכנסה תחול על מי שנקבעה לו נכות לתקופה של לפחות 185 ימים ומעלה.
 • במידה והפטור נקבע לתקופה של עד שנה, הוא יחושב על פי החלק מההכנסה של האדם בשנת המס בהתאם ליחס בין מספר הימים בשנה לבין הימים שעבורם נקבעה הנכות.
 • ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד לשש שנים אחורה מיום הגשת הבקשה.
 • גם בעלי תעודת עיוור או לקויות ראיה משמעותיות יכולים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.