תביעת נכות כללית

משרדינו צבר נסיון רב ועשיר בכל הנוגע לתביעות נכות כללית ואנו פועלים להשגת ולמימוש זכויותיהם של תובעים בעלי מוגבלויות ונכויות שונים לצורך קבלת קצבה וגמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית משולמת לאדם אשר איבד את כושרו להשתכר ב-50% לפחות עקב נכותו וזאת בעקבות מחלה או פציעה. במקרה של עקרת בית צריך שיתקיים התנאי כי היא איבדה לפחות 50% מכושר התפקוד שלה בעבודות משק הבית.

מי זכאי לקצבת נכות כללית?

 תושב ישראל מגיל 18 ועד לגיל הפנסיה אשר מוגדר כנכה על פי המוסד לביטוח לאומי.
• אדם שהוא בעל נכות רפואית העומדת על 60% או 40%. באשר לעקרת בית היא תהיה מוגדרת בעלת נכות רפואית רק במידה ויש לה 50% נכות רפואית.
• בעלי אחוזי נכות רפואית אלו שאיבדו לפחות 50% מכושרם להשתכר ולתפקד במשק הבית.

על מנת לקבוע את דרגת הנכות, על התובע לעמוד בפני שתי ועדות:

  1. ועדה רפואית אשר קובעת את אחוז הנכות של התובע ע"פ רשימת המבחנים שבתקנות הביטוח לאומי.
  2. קביעת דרגת אי כושר להשתכר.

 

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות כללית רק כעבור 90 ימים מהמועד בו החל אובדן הכושר להשתכר מעבודה או אובדן הכושר לתפקד במשק בית.
חשוב לדעת כי במידה ונקבע לתובע נכות רפואית בגובה של 60% לפחות, אשר בגינה זכאי הוא לקצבה וזאת בתנאי שעמד בכל הקריטריונים, המוסד לביטוח לאומי יבדוק באם הוא זכאי לקבל תוספת לקצבה הבסיסית בגין "שירותים מיוחדים". התוספת הזו ניתנת לתובע בגין עזרה סיעודית ועזרה זו ניתנת במקרים מיוחדים בהם אותם תובעים זקוקים לעזרה בפעולות היומיומיות כגון: אכילה, רחצה, לבוש ועוד.

 

על קביעת הועדה הרפואית, זכאי התובע לגשת לועדת ערר רפואית. כמובן שיש לנמק את הסיבה לערר. בעניין קביעת דרגת אי כושר להשתכר, תובע שלא קיבל דרגת אי כושר או שקיבל דרגת איכושר אשר קטנה מ-50% או שאינה עולה על 74%, יוכל לגשת לועדת ערר רפואית לאי כושר להשתכר.
בנוסף, על קביעת ועדת הערר הרפואית רשאי התובע להגיש ערעור אשר יידון בבית הדין האזורי לעבודה.

 

במשרדינו, עורכי הדין עוזרים ומכוונים באיסוף החומר הרפואי הרלוונטי לתביעה בנכות כללית, מילוי הטפסים והגשתם באופן שיטיב ויכוון את התובע, ייצוג התובעים בפני הועדות הרפואיות השונות של המוסד לביטוח לאומי ובועדת אי כושר להשתכר.

 

חשוב לציין כי ללא עזרה והכוונה מה לומר ומה לא לומר בועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, מאוד קשה ולעיתים בלתי אפשרי להשיג את הגמלה המבוקשת. לא אחת קורה שאנשים הניגשים לועדות ללא ייעוץ והכוונה ומוסרים מידע שגוי או מידע אשר עלול להזיק להם ולפגוע בזכותם לקבלת הגמלה. במצב כמו זה, יהיה מאוד קשה לתקן את הנזק שנעשה, לכן הייעוץ והייצוג של עורך דין מאוד חשוב ויעיל.