תו - תג נכה

תו חניה לנכה (תו נכה) או תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים תשנ"ד-1993, הינו אישור אשר מנפיק משרד הרישוי, המעיד כי ברכב אשר נושא את התו, נוסע נכה או מלווהו.

השימוש בתו נכה, מותר אך ורק לצורך שימושו של הנכה או מלווהו.  

תו נכה, מאפשר לרכב אשר נושא אותו, להחנות במקומות המיועדים לנכים ובמקומות בהם אין החניה מותרת, בהתקיים תנאים מסוימים בחוק חניה לנכים שעיקרם אי הפרעה לתנועה:

 1. אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא פנוי;
 2. אין מקום שהחניה בו מותרת או שהוא לא פנוי;
 3. החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מעבר חופשי להולכי

         רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים;

 1. החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.

למרות האמור לעיל, אין להחנות את הרכב בתוך צומת, מעבר חצייה, במקום כניסה לשטח המיועד לחניה, בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית, תחום תחנת מוניות, שני מטרים מברז כיבוי ובחנייה כפולה.

מי זכאי לקבל תו נכה?

 • עיוור – יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון. האישור מועבר באופן אוטומאטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
 • אדם שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו;
 • אדם שמוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;
 • מטופלים בהמודיאליזה כרונית
 • ניצול שואה שהינו נכה ושתנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (צריך לצרף לבקשה אישור ממשרד האוצר- אגף ניצולי שואה).
 • אישור נכות מאגף נפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי, המאשר כי תנועת בעל הנכות ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (צריך לצרף לבקשה אישור מהמוסד לביטוח לאומי- אגף נפגעי פעולות איבה).
 • נכה צה"ל – יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.

ניתן לקבל תג חניה אחד עבור 2 כלי רכב, במידה ושניהם משמשים לנסיעת הנכה, גם אם כלי רכב אלו אינם בבעלות הנכה. יחד עם זאת, ניתן לקבל אגרת רישוי מופחתת (תשלום מופחת בגובה 26 ש"ח בלבד) רק עבור רכב אחד.

איך מקבלים תו נכה?

על מנת לקבל תו נכה יש למלא "טופס בקשה לתג נכה" ולשלוח את הטפסים הבאים בדואר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז פניות הציבור ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100 (אין צורך להגיע למשרדי הרישוי):

 1. צילום ת"ז כולל הספח.
 2. צילום רישיונות רכב.
 3. מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי

         רכב).

 1. מסמכים רפואיים עדכניים מרופאים מקצועיים המתייחסים ליכולת התנועה.
 2. בעלי נכות רפואית מ- 60% ומעלה – העתק מפרוטוקול הוועדה הרפואית של

         המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לזכור שהתנאים לקבלת תו נכה הינם נוקשים ביותר. כל פניה נבדקת לגופה באופן קפדני ביותר ורק הפניות שעונות על כל הדרישות המנויות בחוק, נענות בחיוב תוך מתן תו נכה למבקש.

חושב שמגיע לך לקבל תו נכה?

 

צור קשר עוד היום למשרדנו על מנת לברר את זכויותיך!

 

ייעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות מצידך.