גמלת סיעוד

גמלת סיעוד מוענקת למי שעבר את גיל הפרישה וזקוק לעזרה שוטפת בחיי היום יום. הגמלה הזו מסופקת לחברת כוח האדם אשר מספקת את השירות של המטפל/ת למטופל ולא משולמת למבוטח בעצמו.

חשוב לציין כי גמלת סיעוד יכולה להיקבע זמנית או לצמיתות.

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד:


1.גיל ותושבות: את/ה תושב/ת ישראל והגעת לגיל פרישה

2.הכנסות: גמלת הסיעוד נקבעת בהתאם להכנסות במידה וקיימות. סכום ההכנסה משתנה בהתאם למצב המשפחתי.

3.נחיצות עזרת הזולת במידה רבה: נחיצות עזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית (כגון: הלבשה, רחצה, אכילה, טיפול בהפרשות, התהלכות בבית וכדומה), או שקיימת נחיצות להשגחה בבית למען בטיחות המבוטח ובטיחות הסובבים אותו.
לצורך כך, מתבצעת בדיקה תפקודית, תגיע אחות לבית המבוטח ותבדוק את מצבו.

4.שהיה בבית או בדיור מוגן: ניתן לקבל גמלת סיעוד הן לאדם השוהה בבית והן לאדם השוהה בדיור מוגן.
במידה ומבוטח מאושפז במוסד סיעודי, יהיה זכאי לגמלת סיעוד רק אם הינו שוהה במחלקה לעצמאיים או לתשושים.
אין זכאות לגמלת סיעוד במידה והמבוטח מאושפז במחלקה הסיעודית או מחלקת לתשושי נפש, בבית חולים גריאטרי או במוסד בו רוב הוצאות האחזקה ממומנות על חשבון גוף ציבורי (כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכדומה)

5.המבוטח לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי אחר, כלומר, לא ניתן לקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים מהביטוח הלאומי, או מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, יש לבחור בין הקצבה שכבר מתקבלת לבין גמלת הסיעוד.

לסיכום,

במידה ויקבע המוסד לביטוח לאומי כי המבוטח אינו עונה על לפחות אחד מחמשת התנאים שפורטו לעיל, תביעתו לקבלת גמלת סיעוד תידחה.

במקרה כזה רשאי המבוטח לערער על ההחלטה לבית הדין לעבודה.

הביטוח הלאומי שולח תעודת "זכאי לגמלת סיעוד" לכל האנשים שאושרה להם קצבת סיעוד.