עורך דין תאונות עבודה

 
תחילה חשוב להבין מהי תאונת עבודה.
ההגדרה המשפטית לתאונת עבודה נמצאת בסעיף 79 לחוק הביטוח לאומי. תאונת עבודה היא תאונה אשר אירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של הנפגע. כלומר, על מנת שתאונה תיכלל בגדר ההגדרה של "תאונת עבודה" היא צריכה לקרות במהלך שעות העבודה ובעקבות תנאי העבודה שבהם עבד הנפגע.

כמו כן, תאונת עבודה יכול שתיגרם בדרך מהבית לעבודה ובדרך מהעבודה לבית

החוק מגדיר תאונת עבודה כתאונה שאירעה במהלך העבודה, תאונה שאירעה בדרך לעבודה, או בדרך מהעבודה. על כן, במקרה של תאונת עבודה, ניתן לתבוע את המעסיק עבור שני סוגים של תאונת עבודה:

תביעות מעסיק במקרה של תאונת עבודה במפעל, ותביעות מעסיק במקרה של תאונת עבודה בדרך לעבודה (במקרה זה גם נכללות תביעות מעסיק במקרה של תאונת עבודה בחזרה הביתה).

לכל סוג ההליכים והפרוצדורות שלו, לפניכם כל המידע החיוני בנושא.

תביעות מעסיק במקרה של תאונת עבודה במפעל

עובד במפעל, אשר נפגע במהלך עבודתו, באופן שפוגע בכושר העבודה שלו, זכאי לקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה וטיפול רפואי בחינם, עבור התקופה בה אינו יכול לעבוד, ועד 90 יום מיום התאונה. במידה ונקבעה דרגת נכות לעובד, על ידי ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח הלאומי, העובד יהיה זכאי לקצבת נכות וזכויות נוספות, על מנת שיוכל להמשיך בהליך השיקום ולהתפרנס כראוי.

מעבר לכך, עיקר העניין בו נתמקד הפעם הוא מידת האחריות של המעסיק במקרה של תאונת עבודה במפעל. באחריות המעסיק, כך נקבע בדיני עבודה, לנקוט בכל האמצעים והפעולות, על מנת להבטיח מקסימום הגנה לעובד במקום העבודה, תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות האפשריים על מנת להבטיח זאת. במידה והתאונה אירעה בעקבות רשלנות של המעסיק, כתוצאה מציוד מגן חסר, אי מתן הוראות בטיחות כראוי, אי אזהרה לגבי סיכונים אפשריים ואפשרויות נוספות, העובד יכול להגיש תביעת פיצויים בגין רשלנות, מול המעסיק.

מהם דמי פגיעה מעבודה?

דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח כתוצאה מפגיעה שנפגע המבטוח בעבודה וזאת על מנת לפצות אותו על אובדן שכר או אובדן הכנסה וזאת כמובן בתאני שתאונת העבודה גרמה לכך שהמבוטח אינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה אחרת מתאימה.

כמו כן, המבוטח יהיה זכאי לטיפול רפואי חינם בעקבות תוצאות הפגיעה.
בהתאם לחומרת הפגיעה ובהתאם להחלטתה של הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, יהא זכאי המבוטח לקצבה חודשית ו/או למענק חד פעמי

מהי מחלת מקצוע?

מחלה אשר לוקה בה אדם בעקבות תנאי העבודה. עלמנת שהמחלה תוכר אכן כ"מחלת מקצוע" יש להוכיח את הקשר בין תנאי העבודה ובין המחלה ממנה הוא סובל

חובת ההוכחה

על העובד להוכיח שבעקבות הרשלנות, אירעה התאונה, ואם לא כך, היה ניתן למנוע את התאונה. חשוב לציין שניתן דגש על הבחנה בין סיכון רגיל וטבעי, לבין סיכון שהמניעה ממנו מביאה לרשלנות, וכתוצאה מכך, לפגיעה ותאונה בעובד.

על העובד גם כן מוטלת אחריות, לא רק על המעסיק. עליו לעמוד בהנחיות המעסיק ובכללי הזהירות במקום, ובהחלט אפשרי כי התאונה תתרחש בעקבות רשלנות העובד, ולא המעביד, וחשוב לקחת זאת בחשבון. אם המעסיק הצליח להוכיח כי הנזק שנגרם לעובד הוא בשל רשלנות מצד העובד, העובד ייאלץ לשאת באחריות לנזק, וסכום הפיצויים יופחת באופן יחסי.

תביעות מעסיק במקרה של תאונת עבודה בדרך לעבודה / תאונת עבודה בחזרה הביתה

ראשית חשוב לציין, תאונת דרכים שארעה בדרך לעבודה, או בדרך מהעבודה, ללא סטייה מהמסלול הקבוע של העובד, תיחשב ברוב המקרים תאונת עבודה. במקרה הזה, יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי ולחברת הביטוח הפרטית, אך התשלום אינו כפול. התשלום מהביטוח הלאומי יקוזז מהתשלום שישולם מטעם חברת הביטוח הפרטית, באופן שיכסה את כלל הפיצויים של העובד לקבל עבור הפגיעה.

במקרה של תאונת עבודה בדרך לעבודה, או לבדרך הביתה מהעבודה, יש להתייחס לנושא תביעת המעסיק. 

בשלב ראשון, יש להודיע למעסיק על התאונה, ולמלא איתו "טופס ביטוח לאומי 250", טופס זה מהווה אישור של המעסיק לעצם התרחשות התאונה ופרטיה.

בדרך כלל, כשעובד נפגע בעבודה, הוא רשאי לתבוע את המעסיק על הנזקים שנגרמו לו, אך כשמדובר בתאונת עבודה בדרך לעבודה או מהעבודה הביתה, קרי תאונת דרכים, אפשר לתבוע בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, את חברת הביטוח ואת הביטוח הלאומי. כלומר, במקרה זה לא ניתן לתבוע ישירות את המעסיק, שכן לא ניתן להוכיח קשר ישיר למידת אחריותו בנוגע לתאונה שאירעה.

במידה ונפגעתם בתאונת עבודה במפעל, או בתאונת דרכים בדרך לעבודה, או מהעבודה לביתכם, אנו ממליצים לכם ליצור קשר עם משרדנו, על מנת לקבל את הייעוץ המקצועי והמנוסה ביותר, לטיפול מיטבי ולהחלמה מהירה ושלמה!